RAD direktvetőgép

Do sada su samo velike farme sa značajnim kapitalom mogle sebi da priušte oruđa za direktno sejanje. Mi smo razvili sejalicu RAD koja omogućava i malim gazdinstvima da uđu u sve brojniji klub poljoprivrednika koji obnavljaju svoje tlo. Ova sejalica je razvijena i proizvedena od strane gazda koji se bave regenerativnom poljoprivredom i mašina dokazano deluje u okvirima regenerativnog sistema.

Jedinstveni setveni elementi RAD sejalice su se dobro dokazali i u jako ekstremnim okolnostima tla i zbog manje otpornosti ne zahtevaju velike radne mašine. RAD sejalica je jednostavna, laka i ekonomična za korišćenje.

Posebna osobina RAD-a je da ulagač semena polaže seme na dno čvrste postelje semena, a pokrivni sloj je rastresit. Ovo dozvoljava da poljoprivrednik bira poželjnu dubinu setve od zahteva glavnog useva.

 

RAD sejalica nam daje najbolje moguće kapilarne veze tla i semena. U suši i sitno seme može da se seje u dublji, vlažni sloj tla, odakle biljka klija i nikne srazmerno bez dodatne obrade.

A talajból kiszedett mag amit a RAD direktvetőgép elvetett
RAD direktvetőgép magadagoló
RAD sejalica - dvostruki setveni elementi

Klasični dvostruki setveni elementi mogu da bacaju razna semena, počev od maka preko krmnog boba sve do mešavine semena pokrovnih useva.

RAD je opremljen sa dva nezavisna rezervoara za seme. Doziranje semena je kontinuirano, zato RAD lako rešava složeni zadatak setve raznih semena ( mešavina pokrovnih useva).

 

Svaka RAD sejalica je napravljena pojedinačno na osnovu dogovora sa naručiocem.

RAD direktvetőgép dupla magtartály
RAD Sejalica - dupli sanduk za seme
Parametri RAD 2.2 RAD 3.0
Radna širina (m)
2,2
3,0
Broj raonika (db)
16
20
Broj setvenih jedinica (db)
16
20
Dimenzije (m)
2,3 * 2,4 * 1,85
3,0 * 2,4 * 1,85
Težina sejalice (kg)
950
1150
Visina poklopca merena od tla (cm)
169
169
Visina poklopca merena od platforme za stajanje (cm)
72
72
Radna brzina (km/h)
8
8
Maksimalna brzina u transportu (km/h)
15