notill-logo
Búza után RAD direkt vetőgép használatával elvetett szója talajművelés nélkül

Problem

Jedan od najvećih problema savremene poljoprivrede jeste preterano “uznemiravanje“ tla, bilo da je reč o obrađivanju ili prekomernom korišćenju đubriva i pesticida. Ovi postupci zajedno doprinose smanjenju organske materije u tlu i povećavanju erozije vetra i vode, sabijanje tla i pogoršanje hemijskih parametra tla (sadržaj organskih materija, pH vrednost).

Kompaktna, neadekvatna struktura tla za primanje vode, smanjena biološka aktivnost i neravnoteža hranjivih sastojaka prisiljavaju poljoprivrednike da preduzmu skupe mere u obrađivanju tla pre setve i oslanjaju se na spoljašnja, dodatna sredstva. Ovi dodatni izdaci prave velike troškove poljoprivrednicima, i povećavaju njihovu izloženost klimatskim promenama.

Kako možemo biti ponovo profitabilni i kako poljoprivreda može biti zabavna?

Rešenje

Regenerativna poljoprivreda (TMMG) može ukloniti ove probleme, a kao rezultat poboljšanja tla možemo primetiti smanjenje troškova i uloženog rada i nadprosečne prinose na bilo kojem tlu nakon 5-8 godina.

Tehnologija regenerativne poljoprivrede zasniva se na 5 principa:

    1. neprekidna pokrivenost tla

    2. minimalna obrada

    3. raznoliki plodored

    4. živi koren tokom cele godine

    5. integracija stanovnika tla

Jedno od najboljih sredstava za minimalnu obradu tla je direktna setva, prilikom čega ne dolazi do okretanja zemljišta. Na ovaj način možemo zadržati većinu vlage u tlu i ostaviti ostatke koji štite tlo.

Za stvaranje zaštitnog sloja idealne su mešavine pokrovnih useva između glavnih biljaka, koje štite tlo od erozije vetra i vode, poboljšavaju kretanje hranljivih materija u tlu i pomažu u uklanjanju zbijenosti između slojeva .

Daikon rotkva - pokrovna biljka
Daikon rotkva - pokrovna biljka